Home

Medicína

 

Zde najdete odkazy na jednotlivé lékařské stránky nejen se zaměřením na ORL, ale také  všeobecné informace týkající se medicíny.

ORL:

České ORL stránky, komplexní informační servis pro lékaře i studenty
ORL knihovna, atlas, kazuistiky, odkazy
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK
Odd. ORL Pardubice
ORL odd. nemocnice Děčín
ORL odd. v MN Ústí n/L
ORL a foniatrie - odborný časopis ČLS JEP

 

Všeobecné informace:

MěN Litoměřice
IPVZ
www.medevent.cz
www.mediclub.cz
www.medmark.org 
www.medlineplus.gov 
ČLK
1. LF UK
2. LF UK
Odborné společnosti
Národní lékařská knihovna
The National Library of Medicine
Zdravotnické noviny
Vědecké práce z medicíny : www.link.springer.de/search.htm    nebo    www.biomedcentral.com 
   

Pozn.: Tyto stránky budou vznikat postupně a opravdu pomalu.